PODPORA

STIPENDIA

PODPORA UKRAJINSKÝCH STUDENTŮ

Jsme hluboce zarmouceni z faktu, že jsme svědky násilí páchaného na Ukrajině a jejích obyvatelích a velmi s nimi soucítíme.

Jako nezisková organizace, která se zavázala poskytovat bezplatné vzdělání v oblasti software developmentu osobám ze všech socioekonomických vrstev, jsme cítili, že je naší povinností mobilizovat zdroje na podporu osob, kteří museli nenadále opustit svůj domov na Ukrajině. Tehdy jsme oslovili naše partnery - společnosti Productboard a Digiteq Automotive - a společně jsme vytvořili peněžní podporu pro ukrajinské uchazeče, aby se mohli soustředit výhradně na studium během Pisciny. Tímto způsobem jim chceme pomoct k hladší integraci na evropský trh práce.

VÝBĚROVÝ PROCES

Uchazeči, kteří splnili podmínky, museli absolvovat náš dvouhodinový přijímací online test a zaslat nám motivační dopis, v němž vysvětlí, proč je IT a způsob výuky v 42 oslovují. Po vyhodnocení jsme každému vybranému kandidátovi poskytli 20 000 Kč jako jednorázovou podporu na životní náklady během Piscine. Třináct oceněných stipendistů bylo vyhlášeno 15. srpna.

PARTNEŘI STIPENDIÍ

5 STIPENDIÍ

8 STIPENDIÍ


260 000 KČ PRO UKRAJINSKÉ UCHAZEČE

Děkujeme našim partnerům - společnostem Productboard a Digiteq Automotive. Bez jejich velkorysé podpory bychom našim budoucím studentům nemohli v takovém rozsahu pomoci.

Chceme ještě jednou poděkovat všem našim uchazečům o stipendium za to, že se s námi podělili o své životní příběhy a sny. A nesmíme zapomenout ani na podporu našich partnerů, bez které by to nebylo možné.

MIMOŘÁDNÁ PODPORA

V 42 se snažíme poskytnout příležitost k maximálnímu využití potenciálu každému bez ohledu na jeho zázemí nebo dostupné zdroje.

42 Prague hradí školné a nevybírá od studentů žádné poplatky před studiem, během něj ani po něm. Pokud však vaše mimořádné okolnosti vyžadují další podporu, obraťte se se svým příběhem na katerina@42prague.com a my se budeme snažit najít způsob, jak vám pomoci.

POKUD BYSTE CHTĚLI PODPOŘIT NAŠI BUDOUCÍ STIPENDIJNÍ INICIATIVU, KONTAKTUJTE PROSÍM DARIA@42PRAGUE.COM.

VÍCE STIPENDIÍ, VÍCE ŠANCÍ PRO BUDOUCNOST V IT!