PARTNERSTVí

INVESTUJTE DO IT VZDĚLÁNÍ

BUĎTE PARTNEREM 42 PRAGUE   

42 Prague je bezplatný institut kódování a nezisková organizace. Poskytujeme špičkové vzdělání v oblasti kódování bez učitelů a přednášek.
  

ZJISTĚTE, PROČ BYSTE MĚLI INVESTOVAT DO 42 PRAGUE: 

NÁBOR PRACOVNÍKŮ

Přiveďte do svých IT týmů nové talenty, inovujte svůj software a digitalizujte své služby prostřednictvím stáží nebo nabídkou míst na plný úvazek pro naše studenty. Naši studenti mají potřebné dovednosti a jsou schopni navrhovat vlastní řešení. Objevte jedinečné vlastnosti našich talentů níže.

PODPORUJTE CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Investujete tím také do našich hodnot ve 42 Prague a podporujete cíle společenské odpovědnosti firem (SDGs), ke kterým se hlásí mnoho společností. Stojíme za kvalitním a bezplatným vzděláváním, rovností žen a mužů v IT, důstojnou prací a hospodářským růstem, to vše směrem ke snižování nerovnosti. Změňte kariéru a osud mnoha lidí a připojte se k naší misi vytvářet udržitelnější a spravedlivější budoucnost.

KRÁTKÉ INFO O 42 PRAGUE
  

proč nabírat studenty 42 Prague:

PROAKTIVNÍ

Díky našemu výukovému modelu bez jsou naši studenti vedeni k vysoké proaktivitě.

ŘEŠITELÉ PROBLÉMŮ

Studenti 42 Prague nacházejí svá vlastní řešení problémů tím, že bez jakéhokoli vedení zjišťují, získávají a aplikují příslušné znalosti.

ZAMĚŘENI NA PROJEKT

Studenti jsou schopni od základu vytvořit vlastní plně funkční projekt; své řešení musí také obhájit pokaždé, když svou práci předloží k hodnocení.

SAMOSTATNOST

Vzhledem k povaze našeho učebního plánu jsou studenti samostatní, sami se motivují, učí se učit a podávají skvělé výkony.

TÝMOVÍ HRÁČI

Studenti 42 Prague na svých projektech průběžně spolupracují se svými kolegy a vzájemně si hodnotí své práce podle náročných kritérií.

   

NAŠE HODNOTY V SOULADU S CÍLI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

Ve 42 Prague usilujeme o genderovou rovnost v IT a posílení postavení všech žen a dívek. Jsme otevření všem.

Objevte cíl SDG

TRANSFORMACE TRHU PRÁCE

Podporujeme udržitelný hospodářský růst podporující začlenění, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny.

Objevte cíl SDG

KVALITNÍ BEZPLATNÉ VZDĚLÁNÍ

Zajišťujeme rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání a podporujeme celoživotní učení pro všechny.

Objevte cíl SDG

   

NAŠE PARTNERSKÉ ÚROVNĚ

BRONZOVÝ PARTNER

Partnerství na základní úrovni zaměřené na iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti firem, které umožňuje přispívat k rozvoji vzdělávání a naplňování cílů udržitelného rozvoje, a to od 5 000 € ročně.

STŘÍBRNÝ PARTNER

Stříbrné partnerství nabízející rovnováhu mezi iniciativami v oblasti společenské odpovědnosti firem a náborem zaměstnanců v oblasti IT, které podporuje jak vzdělávací aktivity, tak získávání talentů, a to od 39 000 € ročně.

ZLATÝ PARTNER

Prvotřídní partnerství zaměřené na zvýšení rozmanitosti v IT a posílení postavení žen v oboru prostřednictvím iniciativ, jako jsou mentorské programy, akce na kampusu a cílená podpora, zaměřené na vytváření inkluzivních příležitostí a podporu rozvoje institutu, od 69 000 € ročně.

PLATINOVÝ PARTNER

Partnerství nejvyšší úrovně, které nabízí jedinečný vliv v podobě místa ve správní radě a umožňuje partnerům utvářet strategii institutu a zásadně ovlivňovat jeho činnost tím, že pomáhá desítkám lidí vstoupit do odvětví IT a zajistit si lepší kariéru, a to již od 99 000 € ročně.

    

SILNÁ A ODHODLANÁ SÍŤ PARTNERŮ

ad-42prague-portrait-hq-0014.jpg

Ve společnosti Škoda Auto jsme si vždy zachovávali strategický přístup k inovacím a technologiím. Jako zakládající partner 42 Prague jsme hrdí na to, že jsme navázali partnerství s institucí, která sdílí naše odhodlání v oblasti špičkových technologií a praktického vzdělávání. Vzhledem k tomu, že i nadále zkoumáme neomezené možnosti kódování a softwarového inženýrství, věříme, že inovace jsou pro náš úspěch klíčové. Proto jsme odhodláni investovat do nejnovějších technologií a nejchytřejších mozků v oboru. Naše spolupráce se společností 42 Prague je nedílnou součástí tohoto úsilí a těšíme se, že budeme moci využít našeho partnerství k posunutí hranic možností v našem oboru.

- Alexander Eisl, CIO společnosti Škoda Auto

vogue-5-10-212041-cb.jpg

Skupina ČSOB se jako vedoucí banko-pojišťovací skupina a lídr technologických inovací stala spoluzakládajícím partnerem a přirozeným partnerem vzdělávacího institutu 42 Prague, jehož hlavním posláním je výchova špičkových programátorů. Jsme nadšeni, že můžeme naším dílem přispět k fungování a rozvoji tohoto programátorského institutu. Česká ekonomika potřebuje vzhledem k nutné transformaci na vyspělou a udržitelnou produkci s vyšší přidanou hodnotou a vysokým podílem digitalizovaných procesů expertky a experty v oblasti IT. Digitalizace a stále širší zapojení umělé inteligence je ve finančních službách velkým trendem, který zosobňuje například naše virtuální asistentka Kate. Věřím, že řada absolventek a absolventů 42 Prague najde do budoucna uplatnění i u nás.

- Michaela Bauer, členka představensta ČSOB zodpovědná za technologie, inovace a operations

   

SOUČÁST SÍTĚ 42 NETWORK

54
kampusů po celém světě
31
počet zemí ve 42 Network
21,000+
počet aktivních studentů v sítí 42 Network

    

Buďte partnery 42 Prague