Certifikace ve 42 Prague — platí napříč Evropskou unií!

Byť se studium na 42 Prague od tradičních vzdělávacích institucí v mnoha ohledech liší, jsme si vědomi, že někteří zaměstnavatelé stále považují certifikace v podobě bakalářských a magisterských diplomů za nezbytné. Proto si mohou studenti 42 Prague nově zažádat o certifikace EQF (srovnatelné s bakalářským a magisterským titulem), které jsou uznávany ve všech členských státech EU.

Ještě než si přiblížíme cestu k získání zmíněných certifikátů, musíme nejprve porozumět Evropskému rámci kvalifikací (EQF). Tato stupnice slouží jako překladatelský nástroj, díky němuž jsou národní kvalifikace napříč Evropou srozumitelnější a srovnatelnější. Jinými slovy — rámec standardizuje znalosti a dovednosti do 8 různých úrovní, což usnadňuje (především) mezinárodní přijímací procesy pro zaměstnavatele i zaměstnance. Podporuje přeshraniční mobilitu studentů a pracovníků a podporuje celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj v celé Evropě. EQF je platný ve všech členských státech EU a v 11 dalších zemích. Podrobný popis i seznam zemí, které se k systému zavázaly, naleznete zde.

3r4a7864.jpg

Kromě základní certifikace 42 Network, kterou studenti automaticky získají po absolvování základního vzdělávacího programu a první placené stáže, se tak mohou studenti ucházet rovněž o dvě certifikace: IT Solutions Designer and Developer (srovnatelné s bakalářským titulem) a IT Architecture Expert (srovnatelné s magisterským titulem). Oba tituly jsou certifikovány RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), francouzským Národním adresářem odborných certifikací. Studentům, kteří splní podmínky, náležité certifikáty udělí francouzské Ministerstvo práce prostřednictvím institutu 42 Paris.

Získání kteréhokoliv z certifikátů RNCP je podmíněno splněním následujících podmínek: předpokladem pro získání certifikátu EQF 6. úrovně s názvem IT Solutions Designer and Developer je absolvování základního vzdělávacího programu první placené stáže. Dále musí student dokončit několik projektů mimo základní vzdělávací program včetně dvou skupinových projektů. Zde mají studenti možnost zvolit si buď skupinu projektů souvisejících s vývojem webových a mobilních aplikací, nebo se rozhodnout pro vývoj aplikačního softwaru. Obě cesty vedou k získání certifikátu srovnatelného s bakalářským titulem. Více informací naleznete na webových stránkách 42.

3r4a7903-velka.jpeg