Budoucnost IT v automobilovém průmyslu? Ptáme se Alexandera Eisla, ředitele IT ve Škoda Auto

V prvním příspěvku našeho nového seriálu s názvem „Hovory" vám přinášíme exkluzivní rozhovor s Alexandrem Eislem, vedoucím útvaru Informačních technologií ve Škoda Auto. V diskusi o budoucnosti společnosti, která je zakládajícím partnerem 42 Prague, jsme pronikli do strategické vize automobilky, a dále se zaměřili na roli IT v automobilových inovacích, výzvy v oblasti elektrických a autonomních vozidel, kybernetickou bezpečnost, a konečně také spolupráci s institutem 42 Prague.

ad-42prague-skoda-event-fullres-0071-1.jpg

Otázka: Když nahlédnete pět let dopředu, jaké zajímavé průlomy nebo inovace v automobilovém průmyslu, které budou do značné míry záviset na IT, předpokládáte?

„Škoda IT se v blízké budoucnosti zaměří na několik klíčových oblastí. Jedním z našich hlavních témat je koncept ‘propojených automobilů’. Propojený vůz je pro nás velmi důležitým přínosem, a to nejen z hlediska informačních a zábavních systémů používaných během jízdy, ale i širšího ekosystému digitálních služeb, které vůz obklopují. Například naše aplikace MyŠkoda představuje významnou přidanou hodnotu nad rámec hardwaru vozu.

Další oblastí, do které hluboce investujeme, je analýza dat o vozidle a vzorců jeho používání. Jinými slovy porozumění tomu, jak jsou naše vozy využívány během jízdy, ale i v dalších scénářích. Tato data nám pomáhají optimalizovat dílenské procesy a nabízet prediktivní údržbu, ať už v podobě online aktualizací či předčasných oprav. Celý proces závisí na digitálních komponentech ve voze a silném IT zázemí.

Elektromobilita je v naší strategii prvořadá, a proto se soustředíme například na podrobnou analýzu chování baterií či inteligentní řešení nabíjení. Posun k mobilitě jako službě mění naše zaměření. Už nejde jen o samotný vůz, ale o širší koncept mobility, kde IT hraje stále větší roli."

dst4431a.jpg

Otázka: V posledních letech narůstá zájem právě o elektrická vozidla, k nimž se váže i poptávka po autonomním řízení. Jak se Škoda IT těmto požadavkům přizpůsobuje, a jakou roli bude IT hrát při utváření zážitku z jízdy v budoucnosti?

„Jak jsem již zmínil, naše adaptace na tyto nové technologie se soustředí na koncept konektivity. Zásadní význam má sběr a analýza dat, která ovlivňují chování řidiče, což je důležité zejména pro elektromobilitu i autonomní řízení. Abychom mohli optimalizovat řízení, musíme mu nejprve digitálně porozumět. To zahrnuje simulaci jízdního chování, která má nahradit některé aspekty řidiče.

Obecně se jedná se o multifunkční úsilí, na kterém spolupracují naše IT oddělení, inženýři z technického vývoje i digitální odborníci. Již nyní využíváme moderní datové technologie a umělou inteligenci, abychom se na tyto nadcházející výzvy v automobilovém průmyslu připravili. Prakticky jde o to pohotově a aktivně aplikovat nově vznikající technologie."

ad-42prague-event-hq-0011.jpg

Otázka: Nárůst počtu chytrých vozidel s sebou zajisté musí přinášet i nové výzvy v oblasti kyberbezpečnosti. Jaké kroky Škoda IT podniká, aby ochránila data zákazníků?

„Kybernetická bezpečnost je jednou z priorit jak pro naše zákazníky, tak pro zaměstnance. Musíme zajistit, aby naše produkty a služby, společně se získanými daty, byly vždy v bezpečí. A protože propojení narůstajícího počtu našich systémů a produktů prohlubuje složitost bezpečnostních systémů, jedná se o výzvu, která bude v budoucnu vyžadovat stále větší investice.

Ve Škoda Auto se důrazně zaměřujeme na kvalifikaci našich zaměstnanců a dbáme na to, aby kybernetická bezpečnost byla nedílnou součástí jejich práce. V praxi to znamená provádění certifikací, interních a externích auditů, penetračních testů, správu zranitelností a mnoho dalších činností, které mají zajistit bezpečnost našich dat a produktů."

Otázka: Jak se Škoda Auto zapojuje do projektu 42 Prague, a jaké iniciativy plánuje do budoucna?

„Pro mě osobně představuje práce s moderními technologiemi způsob, jak obohatit svou kariéru. Proto jsme hrdí na naše partnerství s 42 Prague. Institut totiž každému dává šanci rozvinout vlastní dovednosti v oblasti IT, čímž si studenti nepochybně mohou vylepšit kariérní vyhlídky do budoucna. A právě takto motivované a talentované lidi hledáme, protože jak už tu padlo, investice do IT jen porostou a trh momentálně trpí nedostatkem takových specialistů.

Pokud se zaměříme na konkrétní podoby spolupráce, naším cílem je komunikovat se studenty v co nejvíce formátech. Zveme je na naše akce, naopak se také účastníme jejich událostí. Prostřednictvím přednášek a workshopů od našich expertů jim ukazujeme, jak náš průmysl funguje — z hlediska automobilů i IT. Studenty zveme na exkurze do našich pracovní prostor v Praze a Mladé Boleslavi. Kromě toho jim nabízíme jedinečné pracovní příležitosti. A vedle exkluzivních pracovních pozic máme pro studenty také mentoringové programy, které jsou přínosem jak pro studenty, tak pro naše zaměstnance. Nejedná se totiž pouze o předávání technických rad, ale i o výměnu zkušeností z IT prostředí či roviny osobního rozvoje. S potěšením mohu říci, že vzhledem k velké poptávce hledáme další mentory, abychom podpořili více studentů."

3r4a7841-1.jpg

Otázka: Zmínil jste nedostatek IT specialistů na českém pracovním trhu. Jak se s tím vypořádáváte? Poskytuje Škoda Auto například školící programy či stáže?

„Nedostatek IT specialistů je skutečně komplexní problém. Akvizice nových talentů je klíčová pro udržení naší konkurenční výhody a urychlení růstu. Proto se tuto výzvu snažíme řešit několika způsoby. Kromě partnerství s 42 Prague nabízíme řadu interních vzdělávacích programů a spolupracujeme s vysokými školami. Naši stážisté získávají hned od začátku praktické zkušenosti v různých oblastech IT a přispívají k významným projektům, jako je aplikace MyŠkoda. Specialisty se tak snažíme vychovávat i v rámci firmy. Za zmínku stojí i to, že jsme byli oceněni jako nejlepší zaměstnavatel v oblasti IT na českém trhu.

Otázka: Pane Eisle, děkujeme za váš čas. Napadá vás v závěru něco, co byste ještě chtěl zmínit?

„Jsem velmi rád, že jsme mohli vést tento rozhovor. Doufám, že je to začátek dlouhé a plodné série a těším se, až si to za několik měsíců zopakujeme, a budeme si moci popovídat o našich prvních zaměstnancích z řad absolventů 42 Prague. Pevně věřím, že naše partnerství významně formuje příští generaci IT odborníků v České republice."