SUPPORT

/P*DPORA PRO
UKRAJINSKÉ UCH^ZEČE

PODPORA PRO UKRAJINSKÉ UCHAZEČE

Jsme hluboce zarmouceni z faktu, že jsme svědky násilí páchaného na Ukrajině a jejích obyvatelích a velmi s nimi soucítíme.

Jako nezisková organizace, která se zavázala poskytovat všem, bez ohledu na socioekonomické zázemí, bezplatné vzdělávání v oblasti softwarového inženýrství (více na www.42prague.com), cítíme, že je naší povinností poskytnout podporu těm, kteří museli nenadále opustit svůj domov na Ukrajině. Ghanský diplomat a bývalý generální tajemník OSN, Kofi Annan, kdysi řekl: „Vzdělání je zkrátka budování míru pod jiným jménem. Je to nejefektivnější forma obrany, která existuje.“ S jeho slovy bychom se nemohli ztotožňovat více.

Jako vzdělávací instituce chceme tedy nabídnout stipendia ukrajinským uchazečům a podpořit je tak při našem prvním intenzivním tréninku v Praze, který se nazývá Piscine. Rádi bychom těmto studentům vytvořili takové životní podmínky, aby mohli narušeně a plně využít svůj studijní potenciál a v budoucnu se tak, jako kvalifikovaná pracovní síla, snáze začlenili na evropský pracovní trh.

Jak vybíráte žadatele?

Tímto stipendiem budou oceněni uchazeči na základě dvou kritérií:

Po vyhodnocení garantujeme každému vybranému kandidátovi 20 000 CZK jako jednorázovou platbu na pokrytí životních nákladů během Piscine.

Konečná výše dostupného stipendia bude záviset na partnerech této iniciativy, stejně jako konečný výběr příjemců. Aktuální výše stipendia je dostupná na konci toho souboru.

Co musím udělat?

Vhodní kandidáti musí v době od 1.5.2022 do 30.6.2022 úspěšně projít dvouhodinovým přijímacím online testem a dosáhnout v něm nejlepších výsledků. Poté zašlou motivační dopis, na jehož základě budou vybráni našimi partnery.

Následně se připojí k zářijovému termínu Piscine, což je čtyřtýdenní intenzivní programovací trénink.

Instrukce pro podávání žádostí budou k dispozici při otevření registrací 1. května 2022. Podmínkou pro přihlášení je úspěšné absolvování online přijímacího testu, na jehož základě budou uchazeči vyzváni k zaslání motivačního dopisu.

Kdy se dozvím, zda jsem byl vybrán?

Jednotlivá jména budou oznámena 1. srpna 2022 a každý vybraný uchazeč obdrží 20 000 CZK jako jednorázovou platbu pro výdaje na pobyt během Piscine.

Sponzoři stipendií:

Celkem dostupných stipendií: 12

Společnosti, které by se k této iniciativě rádi připojily a podpořily tak naše ukrajinské studenty, velmi vítáme. Věříme, že díky pomoci většího počtu sponzorů budeme moci poskytnout více stipendií.

Pokud máte zájem o podporu tohoto programu, prosím kontaktujte nás na emailu daria@42prague.com.

Více stipendií, více šancí pro budoucnost v IT!

ODSTARTUJ SVOU KARIÉRU V IT NA 42 PRAGUE